Ευχαριστoύμε το περιοδικό BODY και τους συντελεστές του για τον ιδιαίτερο τρόπο ανάδειξης της εργασίας μου και της ποδολογίας γενικότερα.