Ορθοτεχνική

Ορθονυχία είναι η μορφοποίηση τυχόν παραμορφωμένων ονύχων των ποδιών και ο επανασχηματισμός τους σε περίπτωση απώλειας από ασθένεια ή τραυματισμό και η οποία γίνεται με ειδικά σύγχρονα υλικά.

Kλείστε ραντεβού