Ορθονυχία

Ορθονυχία είναι η μέθοδος κατά την οποία με τη βοήθεια ειδικού ελάσματος, κατευθύνουμε την φυσιολογική ανάπτυξη και πορεία των νυχιών. Είναι αναίμακτη και δεν περιορίζει τα άτομα από τις φυσιολογικές καθημερινές τους δραστηριότητες.

Kλείστε ραντεβού